Anunțuri Publice

ANUNȚ – Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare ( AJAC ) Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ACET S.A. în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. (Afișat la data de 19.02.2024)

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ – Propuneri de indicatori de performanță și indicatorii statistici ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava pe total arie de operare și pentru aria de operare din cadrul a 15 UAT-uri aflate în operarea Societății ACET S.A. Suceava (Afișat la data de 02.10.2023)

Raport pentru anul 2022 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

Raport pentru anul 2021 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

ANUNȚ – Pentru informarea Candidaților care se află nominalizați pe Lista scurtă și aplică pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a Societății ACET S.A Suceava.

ANUNŢ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava

Proces verbal ședință AGA AJAC Suceava din 10.09.2021.

Plan de selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET SA Suceava – Componenta integrala.

Plan de selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET SA Suceava (componenta initiala a planului de selecție). Până la data de 22.07.2021 acționarii Societății ACET SA Suceava pot face propuneri pentru definitivarea Planului de selecție. Propunerile pot fi transmise prin email la adresa ajac.suceava@yahoo.com

Scrisoare de asteptari privind selecția Consiliului de Administrație al Societății ACET SA Suceava

Hotararea nr. 9 din 14.07.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Proces Verbal AGA AJAC Suceava 14.07.2021

Raport pentru anul 2020 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

Raport pentru anul 2019 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

Raport pentru anul 2018 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

Proces Verbal AGA AJAC Suceava 16.04.2019

Proces Verbal AGA AJAC Suceava 04.09.2018

Raport pentru anul 2017 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109 din 2011

Proces Verbal AGA AJAC Suceava 16.04.2018

Lista scurta a candidaţilor declaraţi admişi pentru etapa a doua a procesului de selecţie pentru cele 3 posturi de membri ramase neocupatede în consiliul de administraţie al ACET S.A. Suceava

Rezultatele selectării dosarelor de candidatură pentru cele 3 posturi de membri ramase neocupatede în consiliul de administraţie al ACET S.A. Suceava

Anunt privind inceperea procesului de recrutare si selectie pentru desemnarea administratorilor pentru cele 3 posturi de membri ramase neocupate ai Consiliului de Administratie al Societătii ACET SA Suceava

Poces Verbal 23.10.2017

PLAN DE SELECȚIE pentru desemnarea administratorilor pentru cele 3 posturi de membri ramase neocupate ai Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava și SCRISOARE DE ASTEPTĂRI privind selecția Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava

Lista scurta a candidaţilor declaraţi admişi pentru etapa a doua a procesului de selecţie pentru postul de membru în consiliul de administraţie al ACET S.A. Suceava

Rezultatele selectării dosarelor de candidatură pentru postul de membru în consiliul de administraţie al ACET S.A. Suceava

Proces Verbal din data de 01.08.2017

Raport pentru anul 2016 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109/2011

ANUNȚ – Privind începerea procesului de recrutare şi selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al Societăţii ACET SA SUCEAVA

Plan de selectie desemnare membri Consiliu de Administratie SC ACET Suceava

Proces Verbal din data de 26.04.2017

Proces Verbal din data de 18.04.2016

Proces Verbal din data de 11.01.2016